Аварийни течове

При наличие на Авариен ВиК теч откриването на водопровода или канала в миналото е свързано с къртене, ако е в рамките на сграда, или с копаене, ако е извън нея. Ако обаче знаете, че можете да си спестите излишни действия, няма ли да го направите?  Благодарение на уреди като акустична диагностика за локализиране на ВиК течове, апаратура за трасиране, т.е определяне на местоположението и направлението на водопроводните и канализационни тръби под земята, термокамера ФЛИР за откриване на течове по водопроводните и канализационни разводки в сгради(бани) и видеодиагностика Rothenberger за наблюдаване на целостта на ВиК тръбите, това е възможно. Чрез уредът, който работи с отразен звуков сигнал, можем прецизно да локализираме теч на дълбочина до 3,5m' под асфалт, бетон, почва и др. Уредът за трасиране пък служи за откриване на местоположението на неизвестно разположени ВиК тръби, Ел кабели, чугунови капаци и др. Той може да отчете и дълбочината, на която те се намират. За откриване на течове зад стени и в пода на помещения служи Термовизионната камера FLIR. Тя е подходяща за използване при наличие водопроводен и канализационен теч. Видеодиагностика се използва за установяване на канализационни течове чрез вкарване на камера вътре в канализацията или външно обхождане на водопроводни тръби, тъй като освен с камера уредът е снабден и с прожектор прикрепен към камерата за наблюдение. Тя визуализира мястото на канален теч, запушване, нарушаване целостта на тръбата, смачкване на участък от тръбата, наличие на микро или макро пукнатини, дупки, наранявания или разкъсване на тръбата и т.н.

Цени за аварийни ВиК услуги - външно под земя и вътрешно ВиК в сгради

- Оглед на място Авария по канал или водопровод – 20лв. се приспадат от общата Оферирана цена.

- Диагностика с Термокамера Flir – 80лв.

- Видеодиагностика с камера Rothenberger – 120лв.

- Ултразвукова диагностика за откриване(локализиране) на теч под земята до 3,0m' с отразен сигнал – цена по договаряне, след оглед на място.

- Откриване на местоположението на невидимите за човешкото око всякакви тръби под земята канал и водопровод – цена след оглед на място

- Откриване на чугунени капаци на шахти зарити под асфалт, земя, бетон – цена след оглед на място

- Откриване на ел. кабели под земята, чието местоположение прави и криви участъци не е известно, но се предполага (за да се предотврати прекъсване на кабели и злополуки) – цена след оглед на място.